ข่าวสารทั่วไป

23 พ.ย. 2561 “แพรณัฐ” ที่สวนสุนันทาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. “แพรณัฐ” คุณทิพยวไลย์ ทวีพาณิชย์ นักเขียน เป็นแขกรับเชิญใน งาน Library Book Fair ครั้งที่ 2 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงาน ประสบการณ์ของการอ่านและหนังสือที่น่าสนใจ รวมทั้งประสบการณ์การทำงานเขียนของตน พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกจากบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • 1
  • / 398