รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เล่ม 9 : เมล็ดข้าววิเศษ
 • รหัสหนังสือ
  9786160023455
 • หมวดหนังสือ
  หนังสือเด็ก
 • ชื่อผู้เขียน
  โชติ ศรีสุวรรณ
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  70 บาท
 • ราคาสมาชิก
  60 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  เสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-ป.๓) ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น 

  - เรียนรู้พยัญชนะ การแจกลูกสะกดคำ และการผันวรรณยุกต์ 
  - เรียนรู้มาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตรา - เรียนรู้การอ่าน สะกดคำ ผันวรรณยุกต์ คำควบกล้ำและอักษรนำอย่างถูกต้อง 
  - เรียนรู้หลักการฟัง การพูด และการคิดอย่างถูกวิธี 
  - เรียนรู้หลักการอ่าน "จับประเด็นเรื่อง" สุ่การเขียน "แผนภาพโครงเรื่อง" 
  - เรียนรู้การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนสารคดีสั้นๆ การเขียนนิทาน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  - เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอน แนะแนวสอนเสริมให้กับครูและผู้ปกครองสำหรับผู้เรียนที่เขียน - อ่านไม่คล่อง 

  จำนวน 32 หน้า 

  พร้อมจัดส่ง 18 พฤษภาคม 2560