รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ชุดที่ 2 เล่ม 6 : ประเพณีลงเเขก
 • รหัสหนังสือ
  9786160023394
 • หมวดหนังสือ
  หนังสือเด็ก
 • ชื่อผู้เขียน
  โชติ ศรีสุวรรณ
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  70 บาท
 • ราคาสมาชิก
  60 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  เรียนรู้ชนิดของคำทั้ง ๗ ชนิด รวมถึงคำพ้องรูป คำพ้องเสียง เเละคำประสม
  เรียนรู้การใช้สำนวนสุภาษิต คำพังเพย รวมถึงราชาศัพท์
  เรียนรู้หลักการพูดรายงาน พูดในที่ประชุม พูดจูงใจเเละการโต้วาที
  เรียนรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญ นำไปสู่การเขียนสรุปความ เเละการเขียนย่อความ
  เรียนรู้การเขียนโครงเรื่อง เขียนเเสดงความคิดเห็น เเละการเขียนเนื่องในโอกาสต่างๆ
  เเนะเเนวสอนเสริมให้กับครูเเละผู้ปกครองสำหรับผู้เรียนที่เขียน-อ่านไม่คล่อง
  เริ่มจัดส่ง 18 สิงหาคม  2560