เงื่อนไขการใช้ คะแนนสะสม แลกสิทธิ์การเข้าอ่าน รักร้อย ถ้อยคำ e-Magazine

  • หากนวนิยายเรื่องใดได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มจะถูกถอดออกจากสิทธิ์การเข้าอ่านและชั้นวางหนังสือรักร้อย ถ้อยคำ e-Magazine
  • หากใช้สิทธิ์เลือกอ่านนวนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้
  • ไม่อนุญาติให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำเนื้อหาไปโพสต์ตามเว็บไซต์อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คะแนนสะสมเมื่อใช้แลกสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถขอแลกคืนได้