ร่วมงานกับเรา

 • เจ้าหน้าที่ Online Marketing
 • 2
 • ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  รายละเอียดงาน
  1. ดูแลเว็บไซต์ และวางแผนบริการจัดการ Social Media ทุกแพลตฟอร์มของบริษัท
  2. วางแผนและผลิตคอนเทนต์ลงเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของบริษัท เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เพื่อการสร้างฐานลูกค้าในอนาคต
  3. ออกแบบสื่อและนำเสนอ Content ที่ใช้ในช่องทางออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์
  4. วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ที่ได้จากการวางแผน และนำมาปรับใช้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. เป็นนักอ่าน ชอบอ่านหนังสือ
  3. อับเดตเทรนด์ใหม่อยู่เสมอ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
  5. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างดีเยี่ยม
  6. มีความรู้ในด้านการทำตลาดด้วยสื่อโซเชียลมีเดียอย่างดี
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  8. ทัศนคติดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน อดทนต่อแรงกดดันต่างๆ และบริหารเวลาได้ดี
  9. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop และ Illustrator ในการออกแบบและจัดทำกราฟิกได้

วันที่ลงประกาศ

  24 เม.ย. 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ E-mail : hr@satapornbooks.com