ข่าวสารกิจกรรม

17 ส.ค 2564 สถาพรบุ๊คส์มอบหนังสือแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเตียง โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด นำโดย “คุณเจติยา โลกิตสถาพร” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร มอบหนังสือ นวนิยาย หนังสือสารคดีความรู้และหนังสือเด็ก จำนวน 598 เล่ม มูลค่ากว่า 135, 880 บาท แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเตียง โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “Get better…Read together ร่วมส่งต่อความห่วงใยด้วยหนังสือ” ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วย Covid-19 และบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเตียงดังกล่าว

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ช่วยให้ผู้ป่วย Covid-19 หายจากการเจ็บป่วยด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เข้มแข็ง เพื่อผ่านสถานการณ์การระบาดนี้ไปด้วยกัน