ข่าวสารกิจกรรม

 • มกราคม  2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

30

31

1 2
3
 • The JAZZ ลาดปลาเค้า เวลา 10.00 - 21.00 น.
4
 • The JAZZ ลาดปลาเค้า เวลา 10.00 - 21.00 น.
5
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
 • The JAZZ ลาดปลาเค้า เวลา 10.00 - 21.00 น.
6
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
 • The JAZZ ลาดปลาเค้า เวลา 10.00 - 21.00 น.
7
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
 • The JAZZ ลาดปลาเค้า เวลา 10.00 - 21.00 น.
8
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
 • The JAZZ ลาดปลาเค้า เวลา 10.00 - 21.00 น.
9
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
 • The JAZZ ลาดปลาเค้า เวลา 10.00 - 21.00 น.
10
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
11
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
12
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
13
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
14
 • มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม เวลา 8.00-18.00 น.
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
15
 • มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม เวลา 8.00-18.00 น.
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
 • สถาพรบุ๊คส์ช้อปช่วยชาติ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ตลาดนัดร่มเขียว กม.4.5
16
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
17
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
18
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
19
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
20
 • BL MARKER งานหนังสือ Y เวลา 11.00-16.00 น. ณ สนามเป้า
 • SIRIRAJ BOOK FAIR เวลา 8.00- 19.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
21
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 9.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
22
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 9.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
23
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 9.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
24
 • SCG ช้อปช่วยชาติ เวลา 7.00 - 14.00 น. ณ ตลาดนัด เตาปูน
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 9.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
25
 • SCG ช้อปช่วยชาติ เวลา 7.00 - 14.00 น. ณ ตลาดนัด เตาปูน
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 9.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
26
27 28 29 30 31

1

2

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน