ข่าวสารกิจกรรม

 • พฤศจิกายน  2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

27

28

29

30

31

1
2
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
3
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
4
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
5
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
6
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
7
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
8
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
9
 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
10
 • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่
 • EXPO @พัทยา
11 12
13
 • MFU BOOK FAIR@แม่ฟ้าหลวง ณ อาคารบริการวิชาการและการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
14
 • MFU BOOK FAIR@แม่ฟ้าหลวง ณ อาคารบริการวิชาการและการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
15
 • MFU BOOK FAIR@แม่ฟ้าหลวง ณ อาคารบริการวิชาการและการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
16
 • EXPO @ขอนแก่น
 • MFU BOOK FAIR@แม่ฟ้าหลวง ณ อาคารบริการวิชาการและการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
17
 • EXPO @ขอนแก่น
 • MFU BOOK FAIR@แม่ฟ้าหลวง ณ อาคารบริการวิชาการและการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
18
 • EXPO @ขอนแก่น
 • MFU BOOK FAIR@แม่ฟ้าหลวง ณ อาคารบริการวิชาการและการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
19
 • EXPO @ขอนแก่น
20
 • EXPO @ขอนแก่น
21
 • EXPO @ขอนแก่น
22
 • EXPO @ขอนแก่น
23
 • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6
 • EXPO @ขอนแก่น
24
 • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6
 • EXPO @ขอนแก่น
25
 • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6
26
 • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6
27
 • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6
28
 • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6
29
 • ระเบิดคลัง แฟชั่นไอส์แลนด์
 • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6
30
 • SE-ED Book Festiwow @เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต
 • Thailand One Stop Shopping Expo @เมืองทอง
 • ระเบิดคลัง แฟชั่นไอส์แลนด์
 • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6

1

2

3

4

5

6

7

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน