ข่าวสารกิจกรรม

 • พฤศจิกายน  2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5
 • งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์)
6
 • งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์)
7
 • งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์)
8
 • งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์)
9
 • งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์)
10
 • งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์)
11
 • งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์)
12 13
14
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
15
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
16
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
17
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
18
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
19
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
20
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
21
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
22
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
 • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
23
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
24
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
25
 • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
26
 • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
27
 • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
28
 • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
29
 • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก
 • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
30
 • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก

1

2

3

4

5

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน