ข่าวสารกิจกรรม

 • พฤศจิกายน  2564
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

31

1
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 9 จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
2
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 9 จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
3
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
4
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
5
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
6
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
7
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
8
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
9
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
10
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
 • แฟชั่นไอ์แลนด์ ชั้น 3 หน้าร้าน MK Restaurant
11
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
12
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
13
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
14
 • งานดอกคูนแฟร์ จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเภก
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน