ข่าวสารกิจกรรม

 • ธันวาคม  2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

29

30

1
 • งานระเบิดคลัง @ชั้น 1 The Jas รามอินทรา
 • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก
2
 • งานระเบิดคลัง @ชั้น 1 The Jas รามอินทรา
3
 • งานระเบิดคลัง @ชั้น 1 The Jas รามอินทรา
4
 • งานระเบิดคลัง @ชั้น 1 The Jas รามอินทรา
5
 • งานระเบิดคลัง @ชั้น 1 The Jas รามอินทรา
6
 • งานระเบิดคลัง @ชั้น 1 The Jas รามอินทรา
7 8 9
10
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
11
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
12
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
13
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
14
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา @สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
15
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา @สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
16
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา @สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
17
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา @สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
18
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา @สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
19
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
20
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
21
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
22
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
23
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
24
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
25
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
26
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
27
 • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
28 29 30 31

1

2

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน