ข่าวสารกิจกรรม

 • กุมภาพันธ์  2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

27

28

29

30

31

1
2
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
 • ศูนย์หนังสือจุฬา @Event ศูนย์หนังสือจุฬา ณ ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาสยาม
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
 • ศูนย์หนังสือจุฬา @Event ศูนย์หนังสือจุฬา ณ ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาสยาม
 • CMU BOOK ครั้งที่ 25 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
 • แม่โจ้บุ๊คแฟร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
 • แม่โจ้บุ๊คแฟร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
 • แม่โจ้บุ๊คแฟร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
 • แม่โจ้บุ๊คแฟร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
 • แม่โจ้บุ๊คแฟร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
17
18
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
19
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
20
 • มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ เวลา 09.00 -18.00 น. ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
21
 • มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ เวลา 09.00 -18.00 น. ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
22
 • มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ เวลา 09.00 -18.00 น. ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
23
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
24
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
25 26 27 28

1

2

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน