ข่าวสารกิจกรรม

 • กุมภาพันธ์  2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

26

27

28

29

30

31

1
 • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหิดล-พญาไท บุ๊คส์แฟร์ @ตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพญาไท
2
 • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
 • เกษตรศรีราชา Book Fair @ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • CMU Book Fair ครั้งที่ 26 @หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
 • เกษตรศรีราชา Book Fair @ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
14
 • เกษตรศรีราชา Book Fair @ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
15
16
17
 • งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 13 @หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
 • SCB PARK @ตึก West C หน้าร้าน Sweet Pea
18
 • งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 13 @หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
 • SCB PARK @ตึก West C หน้าร้าน Sweet Pea
19
 • งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 13 @หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
 • SCB PARK @ตึก West C หน้าร้าน Sweet Pea
20
 • งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 13 @หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
 • SCB PARK @ตึก West C หน้าร้าน Sweet Pea
21
 • งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 13 @หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
 • SCB PARK @ตึก West C หน้าร้าน Sweet Pea
22
 • งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 13 @หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
23
 • งานบรวงสรวงละคร 'รักนาย My Ride' @บ้านเลขที่ 10 สตูดิโอ สุขุมวิท 101/1
 • งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 13 @หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
24 25 26 27 28 29

1

2

3

4

5

6

7

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน