ข่าวสารกิจกรรม

 • มิถุนายน  2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
13
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
14
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
15
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
16
 • @ชั้น 1 ตึกชาญอิสระ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
17
 • @ชั้น 1 ตึกชาญอิสระ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
18
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
19
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
20
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
21
 • งานแสดงสินค้า Grand Sales Exports @อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
22 23 24 25
26
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
27
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
28
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
29
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
30
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport

1

2

3

4

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน