ข่าวสารกิจกรรม

 • กรกฏาคม  2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

28

29

30

1
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
2
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
3
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
4
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
5
 • MAGA บางนา @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า Take Home Food
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
6
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
 • MAGA บางนา @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า Take Home Food
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
7
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
 • MAGA บางนา @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า Take Home Food
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport
8
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
 • MAGA บางนา @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า Take Home Food
9
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
 • MAGA บางนา @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า Take Home Food
10
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
 • MAGA บางนา @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า Take Home Food
11
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
 • MAGA บางนา @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า Take Home Food
12
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
13
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
14
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
15
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
16
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
17
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
18
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
19
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
20
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ @อาคาร B ชั้น 2 ลานอเนกประสงค์
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
21
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ @อาคาร B ชั้น 2 ลานอเนกประสงค์
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
22
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ @อาคาร B ชั้น 2 ลานอเนกประสงค์
 • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว
23
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ @อาคาร B ชั้น 2 ลานอเนกประสงค์
24
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ @อาคาร B ชั้น 2 ลานอเนกประสงค์
25
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
26
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
27
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
28
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
29
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
30
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
31
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

1

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน