ข่าวสารกิจกรรม

 • สิงหาคม  2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

28

29

30

31

1
 • นายอินทร์ งานสนามเด็กเเล่น
2
 • นายอินทร์ งานสนามเด็กเเล่น
3
 • นายอินทร์ งานสนามเด็กเเล่น
4
 • นายอินทร์ งานสนามเด็กเเล่น
5 6 7 8 9
10
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
11
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
12
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
13
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
14
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
15
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน (ขอนแก่น) ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
16
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน (ขอนแก่น) ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
17
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน (ขอนแก่น) ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
18
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน (ขอนแก่น) ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
 • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4
19
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศก)
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน (ขอนแก่น) ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
20
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศก)
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน (ขอนแก่น) ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
21
 • เทคโนโลยี พระจอมเกล้ ลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศก)
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน (ขอนแก่น) ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
22
 • เทคโนโลยี พระจอมเกล้ ลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศก)
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
23
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์
 • เทคโนโลยี พระจอมเกล้ ลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศก)
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
24
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
25
 • Center One ลานโปรโมชัน
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์
 • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
26
 • โรงเรียนเขมะสิรินุสรณ์
 • Center One ลานโปรโมชัน
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์
27
 • โรงเรียนเขมะสิรินุสรณ์
 • Center One ลานโปรโมชัน
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์
28
 • โรงเรียนจิตรลดา (ฝั่งประถม)
 • โรงเรียนเขมะสิรินุสรณ์
 • Center One ลานโปรโมชัน
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์
29
 • โรงเรียนจิตรลดา (ฝั่งประถม)
 • โรงเรียนเขมะสิรินุสรณ์
 • Center One ลานโปรโมชัน
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์
30
 • โรงเรียนจิตรลดา (ฝั่งประถม)
 • โรงเรียนเขมะสิรินุสรณ์
 • Center One ลานโปรโมชัน
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์
31
 • Rayong Book fair เซ็นทรัลระยอง
 • Center One ลานโปรโมชัน
 • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์

1

2

3

4

5

6

7

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน