ข่าวสารกิจกรรม

 • สิงหาคม  2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

26

27

28

29

30

31

1
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
2
 • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
3 4 5 6
7
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
8
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
9
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
10
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
11
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
12
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
13
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
14
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
15
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
16
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
 • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105
17
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
18
 • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
19
 • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
20
 • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
21
 • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
22
 • Y BOOK Fair @MBK ชั้น 4 ลานหน้า AIS
 • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
23
 • Y BOOK Fair @MBK ชั้น 4 ลานหน้า AIS
 • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่
24
 • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 26 27
28
 • จามจุรีบุ๊คแฟร์ @อาคารจตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น
29
 • จามจุรีบุ๊คแฟร์ @อาคารจตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น
30
 • จามจุรีบุ๊คแฟร์ @อาคารจตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น
31
 • จามจุรีบุ๊คแฟร์ @อาคารจตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น

1

2

3

4

5

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน