สถาพรบุ๊คส์ Knowledge

ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 ?ถวายพระพร-ถวายชัยมงคล?

ใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม นอกจากจะเห็นอาคารบ้านเรือนประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. รวมถึงประดับไฟสว่างไสวไปทั้งประเทศแล้ว อีกกิจกรรมหนึ่งที่หลายหน่วยงานทั้งทางราชการและเอกชนเปิดให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การลงนาม “ถวายพระพร” หรือ “ถวายพระพรชัยมงคล” การอวยพรพระมหากษัตริย์นี้ หากดูตามหลักการใช้คำราชาศัพท์แล้ว การที่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นฆราวาสใช้คำว่า “ถวายพระพร” นั้นไม่ค่อยจะเหมาะสมนัก เนื่องจาก “ถวายพระพร” เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้กับเจ้านายในการอนุโมทนาหรือตอบรับ คำที่ถูกต้องซึ่งประชาชนทั่วไปควรใช้คือคำว่า “ถวายชัยมงคล” ดังมีปรากฏในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “การประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการถวายชัยมงคล” ตอนหนึ่งว่า“ธรรมเนียมนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเฉลิมพระชนมพรรษาใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีชวด ฉศก ๑๒๒๖ นั้น เสด็จพระราชดำเนินออกบนพระที่นั่งเศวตฉัตร พระที่นั่งอนันตสมาคม อย่างแขกเมืองใหญ่ ฝ่ายพระบรมวงศานุวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนนรานุชิต เป็นผู้ทรงอ่าน ‘คำถวายชัยมงคล’ …”อย่างไรก็ตามด้วย “ถวายพระพร” ใช้กันแพร่หลายมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ จึงยังนิยมใช้กันโดยทั่วไป แม้ทางราชการจะเคยประกาศให้ใช้เป็น “ถวายชัยมงคล” แล้วก็ตาม ทั้งมีบางแห่งใช้เป็น “ถวายพระพรชัยมงคล” หรือ “ถวายพระพรชัย” ซึ่งเหมาะสมกว่า “ถวายพระพร”. อ่านเพิ่มเติม : “ ลงนามถวายพระพร-ลงนามถวายชัยมงคล” ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ. จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๗, เมษายน ๒๕๓๘.

“ภาษาไทยไขขาน” ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ๒๕๒๘. หน้า ๑๙๗-๑๙๙.

ภาพ : www.innnews.co.th

ตอนถัดไป
ตอนก่อนหน้า
ความคิดเห็น
-->