ส่งต้นฉบับ

สำนักพิมพ์ในเครือบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรักในการเขียนทุกท่านร่วมงานกับเรา เรายินดีพิจารณาต้นฉบับนวนิยายรักทุกแนว ทั้งรักโรแมนติก โรมานซ์ ลึกลับ ดรามา ย้อนยุค คอเมดี ฯลฯ ต้นฉบับที่ส่งให้พิจารณาต้องเป็นต้นฉบับที่จบสมบูรณ์แล้ว และเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากผลงานของผู้อื่น

มาตรฐานต้นฉบับ
 1. ต้นฉบับดังกล่าวควรใช้ตัวอักษร Angsana New 14 pt. มีความยาว 450,000 ตัวอักษรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 700,000 ตัวอักษร (นับจำนวนคำได้ใน Microsoft Word) หรือประมาณ 200 หน้า A4 แต่ไม่เกิน 270 หน้า A4
 2. ส่งเรื่องย่อที่สรุปเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4 (เรื่องย่อไม่ใช่การเขียนคำโปรยที่ชวนให้อยากอ่าน)
 3. ส่งประวัติ ผลงานที่เคยตีพิมพ์ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์ติดต่อกลับของผู้เขียน

ระยะเวลาพิจารณาต้นฉบับ กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ (นวนิยาย) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับต้นฉบับ
อัตราค่าตอบแทนเมื่อต้นฉบับ (นวนิยาย) ได้รับการตีพิมพ์
จำนวนพิมพ์ 1-5,000 เล่ม จ่ายค่าตอบแทน 10% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์
จำนวนพิมพ์ 5,001 – 10,000 เล่ม จ่ายค่าตอบแทน 12% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์
จำนวนพิมพ์ 10,001 เล่มขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทน 15% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์

ช่องทางการส่งต้นฉบับ ทางอีเมล satapornbooks.editor@gmail.com
ใช้ Subject ว่า "ส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณา (ระบุชื่อเรื่อง xxx โดย xxx)"
หลังจากได้รับต้นฉบับ จะมีอีเมลตอบกลับว่าทางกองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ (นวนิยาย) ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว

ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ (นวนิยาย) บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด 18 ซอยลาดปลาเค้า 63 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 (วงเล็บมุมซอง "ต้นฉบับเพื่อพิจารณา") เมื่อได้รับต้นฉบับแล้วสำนักพิมพ์จะไม่ส่งต้นฉบับคืน

ส่งต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • โทรศัพท์
 • ไฟล์แนบ Microsoft Word
  * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc .docx .zip และ .rar
 • รหัสยืนยัน
 • กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

หากท่านมีต้นฉบับตัวพิมพ์อยู่แล้ว สามารถส่ง
สำเนาต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ได้

จ่าหน้าซองถึง :
กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ (นวนิยาย)

บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด 18 ซอยลาดปลาเค้า 63 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 (วงเล็บมุมซอง "ต้นฉบับเพื่อพิจารณา")

(สำนักพิมพ์จะไม่ส่งต้นฉบับคืน)