SPB Knowledge

29 ก.พ. 2563 หวั่น COVID-19 สมาคมฯ ประกาศ งานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 48 ขายผ่านช่องทางดิจิทัล สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ แจ้งงดจัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่าง 25 มี.ค. - 5 เม.ย.2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อมปรับรูปแบบจำหน่ายหนังสือผ่านระบบออนไลน์

"เหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโน้มกว้างขวางและยกระดับขึ้นเรื่อยๆ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มองถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นห่วงเพื่อนสมาชิกและนักอ่าน จึงงดการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ฯ ในพื้นที่อิมแพ็คที่เกิดการพบปะระหว่างผู้คนจำนวนมากในช่วงระยะนี้ จึงเป็นโอกาสให้งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ฯ ปรับวิถีการส่งเสริมการอ่านไปสู่การทำกิจกรรมและการขายผ่านช่องทางดิจิทัล "งานหนังสือดิ้นไปออนไลน์เต็มตัว" ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 บนเว็บหนึ่งของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ"