Book Outlet

 • มกราคม  2563
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : มกราคม 2563

 • วันที่ 11 มกราคม - 19 มกราคม 2563
  • Home Mega Show @เมืองทองธานี วันที่ 11 มกราคม - 19 มกราคม 2563
 • วันที่ 26 มกราคม - 26 มกราคม 2563
  • BL Market งานหนังสือ Y ครั้งที่ 3 @สนามเป้า วันที่ 26 มกราคม - 26 มกราคม 2563
 • วันที่ 31 มกราคม - 08 กุมภาพันธ์ 2563
  • งานเกษตรแฟร์ @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 มกราคม - 08 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่ 29 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2563
  • มหิดล-พญาไท บุ๊คส์แฟร์ @ตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพญาไท วันที่ 29 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่ 13 มกราคม - 17 มกราคม 2563
  • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา @มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 13 มกราคม - 17 มกราคม 2563
 • วันที่ 10 มกราคม - 21 มกราคม 2563
  • Happy Family @ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต วันที่ 10 มกราคม - 21 มกราคม 2563
 • วันที่ 17 มกราคม - 27 มกราคม 2563
  • Chinese New Year 2020 @ลานโปรโมชั่นชั้น 1 แฟชั่นไอซ์แลนด์ วันที่ 17 มกราคม - 27 มกราคม 2563