Book Outlet

  • ตุลาคม  2562
  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : ตุลาคม 2562

  • วันที่ 27 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2562
    • งาน World's Y meb วันที่ 27 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2562
  • วันที่ 15 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2562
    • ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ อาคาร B วันที่ 15 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2562