Book Outlet

  • ตุลาคม  2563
  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : ตุลาคม 2563

  • วันที่ 15 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2563
    • SE-ED Event @ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น วันที่ 15 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2563
  • วันที่ 17 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2563
    • มหกรรมหนังสือภาคใต้ @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์หาดใหญ่ วันที่ 17 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2563