Book Outlet

 • พฤศจิกายน  2562
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2562

 • วันที่ 02 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2562
  • มหกรรมงานหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 (มอ.หาดใหญ่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันที่ 02 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
  • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2562
  • ระเบิดคลัง แฟชั่นไอส์แลนด์ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2562
  • MFU BOOK FAIR@แม่ฟ้าหลวง ณ อาคารบริการวิชาการและการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ 13 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2562
  • EXPO @ขอนแก่น วันที่ 16 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 02 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2562
  • EXPO @พัทยา วันที่ 02 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 09 พฤศจิกายน - 09 พฤศจิกายน 2562
  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส วันที่ 09 พฤศจิกายน - 09 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2562
  • Thailand One Stop Shopping Expo @เมืองทอง วันที่ 30 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562
  • SE-ED Book Festiwow @เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต วันที่ 30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562