Book Outlet

 • พฤศจิกายน  2563
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

 • วันที่ 05 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน 2563
  • งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์) วันที่ 05 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2563
  • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7 @อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี วันที่ 20 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2563
  • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก วันที่ 25 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2563
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2563
  • Expo เชียงใหม่ @ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ วันที่ 14 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2563
  • ไทยช่วยไทย ระยอง @สนามกีฬากลาง จ.ระยอง วันที่ 14 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2563