Book Outlet

  • ธันวาคม  2562
  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : ธันวาคม 2562

  • วันที่ 23 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
    • มหกรรมงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 29 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2562
    • ระเบิดคลัง แฟชั่นไอส์แลนด์ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2562