Book Outlet

 • ธันวาคม  2563
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2563
  • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก วันที่ 25 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2563
 • วันที่ 10 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2563
  • งานเทศกาลหนังสือฤดูหนาว @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 10 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2563
 • วันที่ 14 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2563
  • Book Fair มหาวิทยาลัยบูรพา @สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันที่ 14 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2563
 • วันที่ 18 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2563
  • เทศกาลนิยยายส่งท้ายปี @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้านบาจา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ วันที่ 18 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2563
 • วันที่ 01 ธันวาคม - 06 ธันวาคม 2563
  • งานระเบิดคลัง @ชั้น 1 The Jas รามอินทรา วันที่ 01 ธันวาคม - 06 ธันวาคม 2563