Book Outlet

 • มีนาคม  2564
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : มีนาคม 2564

 • วันที่ 26 มีนาคม - 04 เมษายน 2564
  • Summer Book Fest เซ็นทรัลเชียงใหม่ @ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต วันที่ 26 มีนาคม - 04 เมษายน 2564
 • วันที่ 22 มีนาคม - 26 มีนาคม 2564
  • ห้างสรรพสินค้า The season Mall พหลโยธิน อนุสาวรีย์ @โซน Promotion ชั้น 1 โซนตลาดนัดเดิม วันที่ 22 มีนาคม - 26 มีนาคม 2564
 • วันที่ 06 มีนาคม - 14 มีนาคม 2564
  • EXPO เมืองทอง Hall @Exhibition Hall 9-10 บูท MA42,MA42/1 วันที่ 06 มีนาคม - 14 มีนาคม 2564