Book Outlet

  • เมษายน  2564
  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : เมษายน 2564

  • วันที่ 26 มีนาคม - 04 เมษายน 2564
    • Summer Book Fest เซ็นทรัลเชียงใหม่ @ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต วันที่ 26 มีนาคม - 04 เมษายน 2564
  • วันที่ 24 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2564
    • ดอกคูณ แฟร์ มหกรรมสินค้าลดราคาภาคอีสาน จ.ขอนแก่น @ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนา ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 24 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2564