Book Outlet

  • พฤษภาคม  2564
  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

  • วันที่ 24 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2564
    • ดอกคูณ แฟร์ มหกรรมสินค้าลดราคาภาคอีสาน จ.ขอนแก่น @ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนา ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 24 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2564
  • วันที่ 01 พฤษภาคม - 06 พฤษภาคม 2564
    • ลดราคา ท้าลมลมร้อน @ลานโปรโมชั่น The Jas รามอินทรา วันที่ 01 พฤษภาคม - 06 พฤษภาคม 2564