Book Outlet

 • กรกฏาคม  2562
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กรกฏาคม 2562

 • วันที่ 07 กรกฏาคม - 07 กรกฏาคม 2562
  • Y BOOK FAIR ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ วันที่ 07 กรกฏาคม - 07 กรกฏาคม 2562
 • วันที่ 10 กรกฏาคม - 16 กรกฏาคม 2562
  • งาน MAGA BANGNA วันที่ 10 กรกฏาคม - 16 กรกฏาคม 2562
 • วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2562
  • โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (ฝั่งม.ต้น) วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2562
 • วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2562
  • โรงเรียนจิตรลดา (ฝั่งประถม) วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2562
 • วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2562
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2562
 • วันที่ 31 กรกฏาคม - 04 สิงหาคม 2562
  • นายอินทร์ งานสนามเด็กเเล่น วันที่ 31 กรกฏาคม - 04 สิงหาคม 2562