Book Outlet

 • กรกฏาคม  2563
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กรกฏาคม 2563

 • วันที่ 26 มิถุนายน - 07 กรกฏาคม 2563
  • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 5 @Chaingmai Hall Central Plaza Chaingmai Airport วันที่ 26 มิถุนายน - 07 กรกฏาคม 2563
 • วันที่ 05 กรกฏาคม - 11 กรกฏาคม 2563
  • MAGA บางนา @ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า Take Home Food วันที่ 05 กรกฏาคม - 11 กรกฏาคม 2563
 • วันที่ 24 กรกฏาคม - 02 สิงหาคม 2563
  • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 24 กรกฏาคม - 02 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 06 กรกฏาคม - 22 กรกฏาคม 2563
  • SE-ED Mini Book Fair @เซ็นทรัลพระราม 6 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว วันที่ 06 กรกฏาคม - 22 กรกฏาคม 2563
 • วันที่ 20 กรกฏาคม - 24 กรกฏาคม 2563
  • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ @อาคาร B ชั้น 2 ลานอเนกประสงค์ วันที่ 20 กรกฏาคม - 24 กรกฏาคม 2563