Book Outlet

 • สิงหาคม  2562
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : สิงหาคม 2562

 • วันที่ 10 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2562
  • งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้า City Mall สุนีย์แกรนด์ ชั้น 4 วันที่ 10 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2562
  • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน (ขอนแก่น) ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่่น วันที่ 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 17 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2562
  • งาน Expo เชียงใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้าและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 17 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 19 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศก) วันที่ 19 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 21 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562
  • เทคโนโลยี พระจอมเกล้ ลาดกระบัง วันที่ 21 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
  • Center One ลานโปรโมชัน วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
 • วันที่ 26 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2562
  • โรงเรียนเขมะสิรินุสรณ์ วันที่ 26 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 28 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2562
  • โรงเรียนจิตรลดา (ฝั่งประถม) วันที่ 28 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
  • Rayong Book fair เซ็นทรัลระยอง วันที่ 31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
 • วันที่ 31 กรกฏาคม - 04 สิงหาคม 2562
  • นายอินทร์ งานสนามเด็กเเล่น วันที่ 31 กรกฏาคม - 04 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 23 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
  • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์ วันที่ 23 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562