Book Outlet

 • สิงหาคม  2563
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : สิงหาคม 2563

 • วันที่ 24 กรกฏาคม - 02 สิงหาคม 2563
  • ABC Book Fest เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 24 กรกฏาคม - 02 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 07 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2563
  • อยู่ดี กินดี @ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 105 วันที่ 07 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 15 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2563
  • EXPRO เชียงใหม่ @ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 18 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2563
  • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น @ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 22 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2563
  • Y BOOK Fair @MBK ชั้น 4 ลานหน้า AIS วันที่ 22 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563
  • จามจุรีบุ๊คแฟร์ @อาคารจตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น วันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563