Book Outlet

 • กันยายน  2562
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กันยายน 2562

 • วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
  • Center One ลานโปรโมชัน วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
 • วันที่ 31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
  • Rayong Book fair เซ็นทรัลระยอง วันที่ 31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
 • วันที่ 23 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
  • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์ วันที่ 23 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562