Book Outlet

 • กันยายน  2562
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กันยายน 2562

 • วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
  • Center One ลานโปรโมชัน วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
 • วันที่ 31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
  • Rayong Book fair เซ็นทรัลระยอง วันที่ 31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
 • วันที่ 23 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
  • ศูนย์หนังสือจุฬา จามจุรีสเเควร์ วันที่ 23 สิงหาคม - 08 กันยายน 2562
 • วันที่ 01 กันยายน - 01 กันยายน 2562
  • GEN Y ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ วันที่ 01 กันยายน - 01 กันยายน 2562
 • วันที่ 22 กันยายน - 22 กันยายน 2562
  • JOY MEET JOY ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ วันที่ 22 กันยายน - 22 กันยายน 2562
 • วันที่ 24 กันยายน - 30 กันยายน 2562
  • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS วันที่ 24 กันยายน - 30 กันยายน 2562
 • วันที่ 05 กันยายน - 18 กันยายน 2562
  • ศูนย์การค้าอิมพีเรียลสำโรง บริเวณชั้น BF EVENT HALL ศูนย์การค้าอิมพีเรียล วันที่ 05 กันยายน - 18 กันยายน 2562
 • วันที่ 04 กันยายน - 06 กันยายน 2562
  • การไฟฟ้าบางกรวย วันที่ 04 กันยายน - 06 กันยายน 2562
 • วันที่ 23 กันยายน - 26 กันยายน 2562
  • ตึก SCB รัชโยธิน วันที่ 23 กันยายน - 26 กันยายน 2562
 • วันที่ 16 กันยายน - 20 กันยายน 2562
  • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ 16 กันยายน - 20 กันยายน 2562