ข่าวสารทั่วไป

07 มิ.ย. 2562 มอบกระเช้าของขวัญ​เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์
กองบรรณาธิการเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญ​เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ ที่ปรึกษาด้านบรรณาธิการ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด โดย รศ.ประพันธ์ เรืองณรงค์ ได้ประพันธ์หนังสือ วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ , ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์ ฯลฯ ในเครือสถาพรบุ๊คส์ และมีผลงานถ่ายทอดวรรณกรรมต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเผยแพร่ต่อไป
  • 1
  • / 408