ข่าวสารทั่วไป

07 มิ.ย. 2562 นักอ่านพบนักเขียน “กัลฐิดา” เจ้าของผลงาน เซวีน่า มหานครแห่งมนตราวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถาพรบุ๊คส์จัดกิจกรรม “นักอ่านพบนักเขียนในครั้งนี้ได้นักเขียนมากความสามารถและมีประสบการณ์มากมาย ด้านการเขียนนวนิยาย นามปากกา “กัลฐิดา” เจ้าของผลงาน เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้น้องๆ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักอ่านได้เข้าถึงนักเขียน และได้รับความรู้เทคนิคต่างๆในการเขียนนิยาย
  • 1
  • / 408