ข่าวสารทั่วไป

05 ก.ค. 2562 "กัลฐิดา" พบปะนักเขียน บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “วรรณกรรมออนไลน์ทางเลือกใหม่ของนักเขียน”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สถาพรบุ๊คส์ นำนักเขียน เจ้าของนามปากกา "กัลฐิดา" พบปะนักเขียนที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “วรรณกรรมออนไลน์ทางเลือกใหม่ของนักเขียน” ในงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งนี้มีนักเขียน รวมไปถึงนักอ่านให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก
  • 1
  • / 419