ข่าวสารทั่วไป

27 ส.ค 2562 สถาพรบุ๊คส์นำ 2 นักเขียน Avery Pie และ theneoclassic จากสำนักพิมพ์ Deep ร่วมพูดคุยในกิจกรรม "ทอล์ก กะ Deep” วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถาพรบุ๊คส์นำ 2 นักเขียน Avery Pie และ theneoclassic จากสำนักพิมพ์ Deep ร่วมพูดคุยในกิจกรรม "ทอล์ก กะ Deep” งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 : มหัศจรรย์วันหนังสือ  ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น G
  • 1
  • / 411