ข่าวสารทั่วไป

14 ก.ค. 2563 มอบหนังสือในโครงการ “ปันสุข ปันอ่าน” ฉลองครบรอบ 21 ปี บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัดวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด นำโดย คุณเจติยา โลกิตสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร นำทีมงานมอบหนังสือให้แก่น้องๆ นักเรียนในโครงการ “ปันสุข ปันอ่าน” โครงการดีๆ ที่ฉลองครบรอบ 21 ปีบริษัทสถาพรบุ๊คส์ นำร่องด้วยการมอบหนังสือเด็ก หนังสือนิทานและวรรณกรรมเยาวชนให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนในสามโรงเรียน พื้นที่เขตบางเขน เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา คุณจีรวัฒน์ ชัยจรูญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และตัวแทนคุณจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ โดยทางบริษัทฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมทักษะและความรู้ให้แก่เยาวชนไทยต่อไป


ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา


คุณจีรวัฒน์ ชัยจรูญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


ตัวแทนคุณจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

  • 1
  • / 426