ข่าวสารทั่วไป

27 พ.ย. 2563 บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษา แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
25 พฤศจิกายน 2563 - คุณเจติยา โลกิตสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด พร้อมทีมงาน มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษา แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ในโครงการ ปันสุข ปันอ่าน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของคนในสังคมไทย
  • 1
  • / 443