ข่าวสารทั่วไป

19 ม.ค. 2564 ก้าวสู่ปีที่ 22 บริษัทสถาพรบุ๊คส์ มอบหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแก่กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด นำโดยคุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด และ ดร.สุภัคชญา โลกิตสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด เดินทางไปมอบหนังสือวรรณกรรมเยาวชน โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานรับมอบหนังสือวรรณกรรมเยาวชนจากบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด และ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้แทนรับมอบนำไปให้แก่ห้องสมุดในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และโรงเรียนเอกชน ตามโครงการ ‘ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน’ ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว รวมจำนวน 25 โรงเรียน มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท ทั้งนี้มี นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และ ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ด้าน คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ได้กล่าวว่า ตลอดการก่อตั้งบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด เป็นเวลา 21 ปีที่ผ่านมา เราไม่ได้เป็นเพียง ‘คนทำหนังสือ’ แต่เราเป็นผู้สร้างหนังสือและสื่อดี ๆ เพื่อให้คนได้อ่าน เป็นการสร้างคนให้คนสร้างชาติต่อไป พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านให้กับนักเรียน และบริจาคหนังสือให้กับสถานศึกษา วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตลอดจนทัณฑสถานหญิง อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการมอบหนังสือในครั้งนี้ ได้จัดสรรหนังสือนับ 100 เรื่อง กว่า 10,000 เล่ม เพื่อมอบให้กับโรงเรียน 25 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ซึ่งหลายแห่งอาจประสบอุทกภัย สร้างความเสียหายกับสื่อการเรียนการสอน มากไปกว่านั้น คือโอกาสที่นักเรียนกว่า 3,000 คนในโรงเรียนเหล่านั้น จะได้เข้าถึงหนังสื่อที่ดี สื่อที่มีประโยชน์ที่ทันสมัยและมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งสาระความรู้ สารคดี บันเทิงคดี ที่จะมีส่วนสำคัญในการก้าวสู่การเป็นคนดีในอนาคต เพราะมิเพียงวิชาความรู้พื้นฐานเท่านั้น แต่ต้องอาศัย ‘วิชาชีวิต’ ซึ่งแฝงอยู่ในหนังสือบันเทิงคดีและงานเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อหล่อหลอมและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย

ด้าน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในโอกาสดีครั้งนี้ ความตั้งใจอันดีในการมอบหนังสือกว่า 10,000 เล่ม เพื่อส่งเสริมการอ่านของสังคมไทย ทำให้ผู้อ่านได้เข้าถึงหนังสือและสื่อที่ดีหลากหลายรูปแบบ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ขอแสดงความขอบคุณและจะกระจายหนังสือไปยังห้องสมุดในโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่นักอ่านตัวน้อย และขอให้บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด สร้างสรรค์หนังสือดีและได้รับการตอบรับจากนักอ่านอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเช่นนี้ตลอดไป

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความรู้สึกซาบซึ้งใจในความมือร่วมของภาคเอกชน ต่อการมีส่วนร่วมดูแลเยาวชนและประชาชนของประเทศ โดยมีสื่อหนังสือเป็นทางผ่านของความรู้สู่คนทุกคนทุกช่วงทุกวัย และนับว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนใน 3 จังหวัด ที่จะได้อ่านหนังสือที่มีสาระความรู้หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นด้วย ทั้งหนังสือยังเป็นสื่อสร้างสาระความรู้ภายในครอบครัว ภายใต้ข้อจำกัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณจากใจ

  • 1
  • / 445