รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกษตรพัฒนา
 • รหัสหนังสือ
  9789749048210
 • หมวดหนังสือ
  ความรู้ทั่วไป
 • ชื่อผู้เขียน
  เกริก ท่วมกลาง
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  150.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  128.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  ความรู้ที่สอดแทรกในรูปแบบของเรื่องสั้น พร้อมด้วยข้อทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนและใบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษายุคปฏิรูป