รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  เพื่อนบ้านเพื่อนรัก
 • รหัสหนังสือ
  9789749173260
 • หมวดหนังสือ
  วรรณกรรมเยาวชน
 • ชื่อผู้เขียน
  มานพ แก้วสนิท
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  120.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  102.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  ?เพื่อนบ้าน เพื่อนรัก? วรรณกรรมเยาวชนที่สะท้อนวิถีชีวิตชนบททางภาคใต้ได้แจ่มชัดอีกเรื่องหนึ่งของมานพ แก้วสนิท เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ มิได้เป็นเพียงภาพชีวิตอันเรียบง่ายสงบงามเท่านั้น ยังแสดงถึงคุณธรรมความดีงามที่มีอยู่ในจิตใจของผู้คนในสังคมซึ่งมีความแตกต่างกันทางศาสนา ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยกลวิธีที่ธรรมดา แต่เนื้อหาเปี่ยมด้วยคุณค่าและจรรโลงจิตใจ