รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม
 • รหัสหนังสือ
  9786165002042
 • หมวดหนังสือ
  มุมหนังสือของพ่อ
 • ชื่อผู้เขียน
  ศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ พิมพ์คำ
 • ราคาปกติ
  190.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  162.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  พระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง 9 สาขา ดังที่กล่าวมาแล้ว ล้วนแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักคิดนักค้น นักสร้างสรรค์ ทรงมีพรสวรรค์ในศิลปะทุกแขนง ทรงแสวงหาความรู้ในทุกด้าน ทรงอนุรักษ์สืบทอด และทำนุบำรุงงานศิลปะของไทย ทรงเป็นองค์บรมราชูปถัมภ์แก่ศิลปะทุกสาขา ผลงานฝีพระหัตถ์ในด้านต่างๆ มิใช่แต่จะสื่อเรื่องราว อารมณ์สุนทรีย์และความงดงามทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังสื่อความหมาย ให้ข้อคิด เป็นคติสอนใจอันยังประโยชน์แก่ประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศิลปินอันประกอบไปด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ และทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น