รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  BOX SET รู้จักประชาคมอาเซียน
 • รหัสหนังสือ
  9786160003600
 • หมวดหนังสือ
  ความรู้ทั่วไป
 • ชื่อผู้เขียน
  วิทย์ บัณฑิตกุล, รัชดา ธราภาค, คัทลียา เหลี่ยมดี
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  1,870.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  1,590.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  หนังสือชุดประชาคมอาเซียน แถมฟรี โปสต์การ์ด ชุดดอกไม้ประจำชาติ จาก 5 ประเทศ ราชอาณาจักรไทย มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมก่อตั้งเป็น สมาคมประชาชาติแห่งชาติตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) เพื่อต้านการรุกรานของคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น โดยมีประเทศโลกตะวันตกเป็นผู้ผลักดัน ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 10 ประเทศ คือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อความร่วมมือทางด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม