รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  โยคะแห่งสติ
 • รหัสหนังสือ
  9786160023684
 • หมวดหนังสือ
  อาหารและสุขภาพ
 • ชื่อผู้เขียน
  เกศสุดา ชาตยานนท์ บุญงามอนงค์
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  340.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  289.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด

  หนังสือ โยคะแห่งสติ เล่มนี้ จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักการมีโยคะอยู่ในวิถีชีวิต ซึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่รักษาสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจ ฝึกกำหนดลมหายใจซึ่งส่งผลต่อการคบคุมอารมณ์และสติ ฝึกอาสนะหลากหลายท่าซึ่งช่วยบริหารส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วย ใส่ใจเรื่องการผ่อนคลาย ไปจนถึงการรับประทานอาหารตามหลักโยคะ เพื่อให้รู้สึกสงบสบาย คล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า


  เป็นหนังสือโยคะที่โดดเด่นที่สุดที่เคยเห็นมา ซึ่งประสานระหว่างสติกับการฝึกโยคะ เป็นทางลักสู่ความสุขที่แท้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติ ยืนยันจากชีวิตจริง ใช้ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ จับต้องได้ และผมอยากให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

  โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ)

  ปราชญ์ นักคิด นักเขียน ศิลปิน และครูสอนภาวนา

   

  จุดเด่นของ "โยคะแห่งสติ” อยู่ที่ความกระชับของการบรรยาย ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน แบะอานิสงส์ในการรักษาโรคหรือส่งเสริมสุขภาพกายและใจ แล้วยังมีคำตอบต่อคำถามยอดนิยมที่ผู้ฝึกส่วนมากมักต้องการความกระจ่าง 

  พระดุษฎี เมธงกุโร 

  เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ อำเถอเมือง จังหวัดชุมพร

   

  อยากให้คนฝึกโยคะทั้งหลาย ทั้งที่ฝึกเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกเพื่อสมาธิได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะจะช่วยให้คนรักโยคะเข้าถึงหัวใจของโยคะ อันได้แก่ สมาธิ ได้ดีขึ้น

  ทวี คงภักดีพงษ์

  ผู้อำนวยการโครงการเผยแพร่โยคะบ้านสารัตถะ สถาบันโยคะวิชาการ

  “โยคะแห่งสติ” เป็นหนังสือซึ่งช่วยทบทวนความคิดและความรู้สึกทั้งมวลที่มีต่อโยคะ ทั้งยังให้ความรู้ทางทฤษฎี ทางการปฏิบัติ และให้ข้อคิดอันลึกซึ้งอีกมากมาย เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการฝึกโยคะเพื่อเจริญสติให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

  แพรณัฐ

  นักเขียนนวนิยาย