รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  ชุดกษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 4 : สมเด็จพระเจ้าตากสิน
 • รหัสหนังสือ
  9786160026586
 • หมวดหนังสือ
  นิทานเด็ก
 • ชื่อผู้เขียน
  กองบรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  150.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  128.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  หนังสือชุด ๗ กษัตริย์ราชภักดิ์ นี้ นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณที่ทรงสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ อันนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้

  The Seven Great Kings at Ratchaphak Park Series portrays the biography and contributions of past King of Siam. The Thai people greatly respect and honor what the kings did for our Country. Their contributions to Thailand's prosperity and development will always be remembered.  

  เริ่มจัดส่ง 22 พฤศจิกายน 2559