รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
 • รหัสหนังสือ
  9786160033799
 • หมวดหนังสือ
  ความรู้ทั่วไป
 • ชื่อผู้เขียน
  ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  250.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  213.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  ได้รวบรวมที่มาของปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย
  ตัวอย่างพระราชดำรัสเเละเเนวพระราชดำริที่นำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน
  สำหรับภาคเกษตร และสำหรับภาคธุรกิจ เเนวคิดเเละนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคไทยเเลนด์ 4.0 
  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  เพื่อสร้างรากฐานสังคมไทยให้มั่นคง เเละยั่งยืน

  เริ่มจัดส่ง 8 สิงหาคม 2561