รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  วันเวลาใน 4 ทวีป
 • รหัสหนังสือ
  9789749275691
 • หมวดหนังสือ
  ปรัชญา-ศาสนา
 • ชื่อผู้เขียน
  เขมานันทะ
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ พิมพ์คำ
 • ราคาปกติ
  220.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  187.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  รวมเรื่องคัดสรรจากบันทึกประจำวันอย่างสั้น ๆ ของท่านเขมานันทะ หรืออาจารย์โกวิท เอนกชัย ระหว่างช่วงการเดินทางไกลของชีวิตในราวสองทศวรรษ (พ.ศ. 2522-2539) ในพื้นที่ต่าง ๆ 4 ทวีป คือ ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา เนื้อหาส่วนใหญ่บันทึกถึงมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น ด้วยการเจริญภาวนาและมีสติตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว แม้สิ่งแปลกใหม่ที่เพิ่งเคยพบเจอก็ฝึกใช้สติใคร่ครวญมองให้เห็นถึงที่มาที่ไป อธิบายผ่านมุมมองที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม ผู้คน และอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาของการบันทึกขณะนั้น ๆ สาระจาก วันเวลาใน 4 ทวีป จึงมุ่งไปที่การมีสติเตือนตนไม่ให้สรุปยึดเอาตามอารมณ์ชั่วขณะนั้น ๆ ว่าเป็นสิ่งจริงแท้ และชี้แนะให้เห็นว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับคนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นสุข ก็ด้วยการมีสติรู้ตนและภาวนาตลอดเวลา